Etkinlik Türü: Alan gezisi, sanat ve fen etkinliği

Konu: Taş Devri

Yaş grubu: 60-72 ay

Amaç ve Kazanımlar:

  • Olayların neden ve sonuçları ile ilgili düşünce geliştirir.
  • Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
  • Nesne ve varlıkların özellik ve durumlarını ayırt eder.
  • Nesne ve olaylar arasında ilişki kurarak sözle ya da hareketle ifade eder.
  • Kayaçlara ilişkin farkındalık ve kavrayış yaratır.

Yer: MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Müze öncesi

Materyaller: Büyüteç, mineral-kayaç örnekleri, bakır tencere, tava ya da cezve.

Sınıfta çember olalım. Taş deyince aklınıza neler geliyor? herkes sırayla söylesin. Okulun kayaç örnekleri varsa bunlara dokunalım. (duyuları kullan.) büyüteçle bakılabilir.

Taşlar eskiden ve bugün ne için kullanılıyordu? Kullanım şekli, neden, ne zaman, niçin, nasıl değişti? Farklı zamanlarda farklı insanlar tarafından farklı amaçlar için kullanıldı. Örneğin malahit eskiden sadece bir taştı ama günümüzde tencere, tava, tel, gibi nesnelerin yapımında kullanılıyor.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Soru-yanıt ve tartışma.

Müzede

Müze bahçesindeki örneklerin (dinozor maketleri, dünyanın en büyük karada yaşamış memeli canlısının maketi, fosil yatakları, traverten, asya fili gibi) incelenmesiyle geziye başlanır. Öğrenciler müzenin giriş katında bulunan “Güneş Sistemi”nin içine alınır. Tanışma ve ısınma oyunları oynamak için çember olunur. Sırasıyla herkesten adını ve müzede görmeyi beklediği nesnenin ya da örneğin ne olduğunu söylemesi istenir.

Isınma etkinliği

Hala çemberdeyiz. Şimdi herkes kocaman bir taş olsun. Çok ağırsın. Nasıl yürürsün? Hafif bir taşsın (çok rahat yürüyorsun.) yerde çakıl taşları var ve ayakların da çıplak. Nasıl yürürsün? Deniz kenarındasın ve yerdeki taşlar çok sıcak. Kocaman bir kayaya tırmanıyorsun. gibi.

Ardından zemin kattan birinci kata doğru geziye devam edilir. Zemin kattan birinci kata çıkan rampada bulunan panolarda sırasıyla jeolojik devirler, görseller ve bilgiler içeren panolarda ziyaretçilere sunulmuştur. Öğrencilere duvardaki panolar gösterilerek dünyanın ve canlıların oluşumuna ilişkin resimler olduğu belirtilir.

Rampadan 1. Kata ulaşıldığında karstik mağara örneği, dinozorlar ve diyaroma gezilir. 2. Kata çıkılarak mineral-kayaç ve süs taşları vitrinleri incelenir.

Zemin kata inilir ve sanat etkinliğinin yapılacağı yere gidilir. Öğrenciler sandalyelere oturur ve her birine mineral-kayaç örnekleri verilir. Tüm öğrenciler bu örnekleri tek tek inceler ve örnekler hakkında konuşulur (Büyük-küçük kavramları, karşılaştırmalar, taşların renkleri, birbirlerine benzeyenler, farklılıkları, isimleri, geçmişte ne amaçla ve bugün ne amaçla kullanılıyordu gibi). Hatta soru-yanıt ile; bu kayaçlar ya da taşların dokuları, renkleri, ağırlıkları arasında ne gibi farklılıklar var? Görünüşleri birbirinden nasıl ayrılıyor?

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Soru-yanıt, rehberli gezi, drama.

Müze Sonrası

Materyaller: farklı büyüklüklerde taş, akrilik boya, fırça, palet, kuru ve ıslak mendil, masa örtüsü, bardak ve su.

Ardından sanat etkinliğine geçilir. Sanat etkinliğinde her bir öğrenciye istediği şekilde boyaması için taş ve boyalar (akrilik boya) verilir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Sanat çalışması.