ETKİNLİĞİN ADI: MÜZEDE ORYANTİRİNG

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerin müzeyi gezerken bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlamak ve bilgiye ulaşırken ipuçlarından yararlanarak farklı bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olmak. Haritadan yol izleyerek bilgi ve becerilerini kullanıp hedefe ulaşmalarını sağlamak.

Sınıf Düzeyi: 5. – 7. Sınıflar (11-13 yaş)

Kazanımlar:

  • Öğrenciler arasında dayanışma ve iletişimin gelişmesine katkı sağlar.
  • Yaratıcı düşünme, analiz etme, karar verme ve problem çözme yetisi kazandırır.

Önerilen Süre: 1 saat 15 dakika.

Etkinliğin Yapılışı:

Müze öncesi:

Kullanılan Araç ve Gereçler: İnternet bağlantısı olan bir bilgisayar, kağıt ve kalem.

Öğrenciler evlerinde ya da okullarındaki bilgisayar laboratuvarından http://sanaltur.mta.gov.tr/ adresine girerek Tabiat Tarihi Müzesini sanal tur yaparak gezerler.

Kullanılan yöntem ve teknikler: Araştırma, inceleme.

Müzede:

Kullanılan Araç ve Gereçler: Haritalar, puzzle parçaları, küp şeklinde bir kutu ve soru kartları.

Etkinlik müzenin 1. katında gerçekleştirilir.

Öğretmen öğrencilere açıklama yapar:

2 farklı oryantiring haritası oluşturulmuştur. 1 ve 2 numaralı haritalar.

Bu haritalarda numaralandırılmış bölümler olacaktır.

Öğrenci başlangıç noktasında okuduğu sorunun yönlendirilmesi ile 1. varış noktasına gider.

1.varış noktasında bir kutu ile karşılaşır. (kutu 1. ve 2. harita için 2 ayrı bölmeye ayrılacak.)

Öğrenciler haritalarının üzerindeki numaraya göre o bölmeden bir puzzle parçası çeker ve o puzzle parçasının arkasında gittiği bölüm ile ilgili bilgilendirmeyi okur. Aldığı puzzle parçasını haritanın içinde bulunduğu dosyaya yerleştirir. Daha sonra öğrenciler bulunduğu bölümde kutunun yan tarafında asılı olan 2 adet soru görür. Bu sorulardan harita numarası ile aynı numaralı soruyu okur ve bu soru onu 2. varış noktasına yönlendirir. Her iki gruptan da puzzle’ı ilk tamamlayan öğrenciler birinci olur.

İki puzzle’daki rakamların bulunduğu kutucukların yazılı olduğu rakamlar arkasındaki bilgiler aynıdır. İki farklı puzzle olmasının sebebi harita numarası 1 ve 2 olanlar için verilmiştir. Resimler üzerindeki numaralandırma sadece bilginin hangi kutucukta olduğunu gösterebilmek için yazılmıştır. Normalde öğrenci bu rakamları resim üzerinde görmeyecektir. Rakam yazılı olmayan kutucuklar ise ipucu olarak verilecektir.

VARIŞ NOKTALARINDA HARİTA NUMARASI 1 VE 2 OLANLAR İÇİN

KUTU ÜZERİNDEKİ BİR SONRAKİ VARIŞ NOKTASINA YÖNLENDİREN YAZILAR

Başlangıç noktasında;

1 için: Benim bugün Kahramanmaraş’ta yaşayacak ortamım olmasa da 3500 yıl öncesinde yaşadığımı biliyor muydunuz?

2 için: Uzun ve ağır kuyruğu olan gövdem göz önüne alınınca oldukça büyük kafatasım ve iki ayak üzerinde hareket eden etçil bir yapım var. bil bakalım ben kimim?

  1. Varış noktasında;

1 için: Kula bölgesindeki bu izler dünyadaki dördüncü buluntu olup Avrupa ve Afrika’da da insan ayak izleri bulunmuştur.

2 için: Beni canlıyken göremediyseniz üzülmeyin, burdayım. Tatlı-tuzlu sularda beni bulabilirsiniz.

  • Varış noktasında;

1 için: İçimde bir çok halka var. yaşımı söylemem siz bulun derim.

2 için: Benim bugün Kahramanmaraş’ta yaşayacak ortamım olmasa da 3500 yıl öncesinde yaşadığımı biliyor muydunuz?

  • Varış noktasında;

1 için: Uzun ve ağır kuyruğu olan gövdem göz önüne alınınca oldukça büyük kafatasım ve iki ayak üzerinde hareket eden etçil bir yapım var. bil bakalım ben kimim?

2 için: Kula bölgesindeki bu izler dünyadaki dördüncü buluntu olup Avrupa ve Afrika’da da insan ayak izleri bulunmuştur.

  • Varış noktasında;

1 için: Beni canlıyken göremediyseniz üzülmeyin, burdayım. Tatlı-tuzlu sularda beni bulabilirsiniz.

2 için: Evde bulaşıkları neyle yıkıyorsun? diye bir espri yapmak istemezdim ama üzgünüm.

  • Varış noktasında;

1 için: Evde bulaşıkları neyle yıkıyorsun? diye bir espri yapmak istemezdim ama üzgünüm.

2 için: Çok eskiden yaşıyorlardı içimde, çiziyorlardı duvarlarıma resimler dayanamayıp ağlıyordum sarkıt ve dikitlerim üzülüyordu.

  • Varış noktasında;

1 için: Çok eskiden yaşıyorlardı içimde, çiziyorlardı duvarlarıma resimler dayanamayıp ağlıyordum sarkıt ve dikitlerim üzülüyordu.

2 için: İçimde bir çok halka var. Yaşımı söylemem siz bulun derim.

Not: Oryantiring sırasında müzede koşanlar ve yüksek sesle konuşanlar diskalifiye olacaktır.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Oyun oynama.

Müze Sonrası:

Kullanılan Araç ve Gereçler: Kağıt, kalem, renkli kağıtlar, boya kalemleri, makas, renkli kartonlar ve yapıştırıcı.

Öğrenciler müzenin tanıtımı için afiş ve slogan hazırlayıp öykü yazacaklardır.

Öğrenciler üçe kadar saydırılarak 3 gruba ayrılır. Öğrenci sayısı fazla ise ya da sınıf mevcudu 3’e tam bölünemiyorsa bazı öğrenciler gözlemci olabilir. Sınıftaki sıralar 3 grubun çalışmasına elverişli şekilde ve birbirinden uzak olarak düzenlenir. Birinci grubun bulunduğu sıranın üzerine öykü istasyonu, ikinci grubun bulunduğu sıranın üzerine afiş istasyonu ve üçüncü grubun bulunduğu sıranın üzerine slogan istasyonu yazılır. Her sıraya gerekli malzemeler bırakılır ve müzenin tanıtımını amaçlayan bir konu öğrenciler tarafından belirlenir. Belirlenen 3 grubun dışında 3 öğrenci de istasyon şefi olup grupların başında durur. Öğretmen yönerge verir ve her düdük çaldığında birinci grup afiş istasyonuna ikinci grup slogan istasyonuna üçüncü grup da öykü istasyonuna gidecektir. Öykü grubundakiler öykünün giriş bölümünü yazacak, afiş grubundakiler afiş ve slogan grubundakiler de afiş ve slogan hazırlayacaklardır. Her 10 dakikada 1 öğretmen düdük çalacak ve her grup sıraya göre yer değiştirecektir. Yeni gelen grup istasyonda bulunan çalışmayı devam ettirecektir. 10 dakika tamamlandığında son kez istasyon değişimi yapılır ve çalışma tamamlanır. İstasyon şefleri afiş, slogan ve öykü çalışmasını gruplardan alır, öykü ve sloganlar sesli bir şekilde okunur. Afiş de sınıf duvarına asılır.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: İstasyon tekniği.

Değerlendirme:

Faydalı Linkler:

http://oryantiring.org.tr/