Etkinlik türü: Alan gezisi, araştırma ve oyun.

Konu: Oryantiring

Yaş grubu: 11-13 yaş (5. – 7. sınıflar)

Amaç ve Kazanımlar:

  • Öğrencilerin müzeyi gezerken bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlamak ve bilgiye ulaşırken ipuçlarından yararlanarak farklı bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olmak. Haritadan yol izleyerek bilgi ve becerilerini kullanıp hedefe ulaşmalarını sağlamak.
  • Öğrenciler arasında dayanışma ve iletişimin gelişmesine katkı sağlar.
  • Yaratıcı düşünme, analiz etme, karar verme ve problem çözme yetisi kazandırır.

Yer: MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Müze öncesi:

Materyaller: İnternet bağlantısı olan bir bilgisayar, kağıt ve kalem.

Kullanılan yöntem ve teknikler: Araştırma, inceleme.

Etkinliğin yapılışı: Öğrenciler evlerinde ya da okullarındaki bilgisayar laboratuvarından http://sanaltur.mta.gov.tr/ adresine girerek Tabiat Tarihi Müzesini sanal tur yaparak gezerler.

Müzede:

Materyaller: Haritalar, puzzle parçaları, küp şeklinde kutu ve soru kartları.

Etkinlik müzenin 1. Katında gerçekleştirilecektir.

Öğretmen öğrencilere açıklama yapar:

2 farklı oryantiring haritası oluşturulmuştur. 1 ve 2 numaralı haritalar.

Bu haritalarda numaralandırılmış bölümler olacaktır.

Öğrenci başlangıç noktasında okuduğu sorunun yönlendirilmesi ile 1. Varış noktasına gidecektir.

1.varış noktasında bir kutu ile karşılaşacaktır (kutu 1. ve 2. harita için 2 ayrı bölmeye ayrılacak.)

Öğrenciler haritalarının üzerindeki numaraya göre o bölmeden bur puzzle parçası çekecek ve o puzzle parçasının arkasında gittiği bölüm ile ilgili bilgilendirmeyi okuyacak ve aldığı puzzle parçasını haritanın içinde bulunduğu dosyaya yerleştirecek. Daha sonra bulunduğu bölümde kutunun yan tarafında asılı olan 2 adet soru görecek. Bu sorulardan harita numarası ile aynı numaralı soruyu okuyacak ve bu soru onu 2. Varış noktasına yönlendirecek.

1 numaranın arkasındaki metin

Maraş fili, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gavur Gölü bataklığında 1970 yılında bulunmuştur. Burada bulunan çok sayıda fil kemikleri ile dişleri, fillerin geçmişinin aydınlatılması bakımından Kahramanmaraş’ı oldukça önemli kılar.

2 numaranın arkasındaki metin

Kula volkanlarından püsküren küller yağmurların etkisi ile yoğun bir çamur tabakasına dönüşmüş, bölgede yaşayan insanların çamurların üzerinde bıraktığı bu ayak izleri, yeniden aktifleşen volkanın çıkardığı lav ve küller tarafından örtülerek pişmiş, zamanımıza korunarak gelmiştir.

3 numaranın arkasındaki metin

636 yıl önce Borçka ormanlarında filizlenmiş olan ladin ağacı tabiatı koruma cemiyetinin müzeye armağanıdır.

4 numaranın arkasında metin

Bilinen en büyük karasal etçillerdendir. Kuzey Amerika’nın batısında yaşamıştır. 12,8 metreye ulaşan boyu, 6,8 tona yaklaşan kilosu vardır. Diğer etçil dinozorlardan farkı çok sayıda tam iskeletinin olmasıdır.

5 numaranın arkasındaki metin

Doldurulmuş canlılardan deniz balıkları ve içsu-tatlısu balıkları olarak bulunur.

6 numaranın arkasındaki metin

Deniz tabanındaki kayalara yapışmış kabuk biçiminde oldukları gibi silindirik, küre, koni, vazo, yaprak biçiminde olanlarıyla çok dallılarına da rastlanır. Sayısız basit ve bileşik kanallarla delinmiştir. Hayvan bu kanallarla su ile birlikte besinini ve oksijenini vücut boşluğuna alır ve suyu üstteki açıklıktan dışarı atar.

7 numaranın arkasındaki metin

İçerisinde CaCO3’ca zengin suların tortulanmasıyla oluşan sarkıt, dikit ve sütunlar yer almaktadır. Sarkıtlar, mağaranın tavanında kalsiyum karbonatça zengin suların birikmesiyle oluşmaktadır.

8 numaranın arkasındaki metin

Baluchitherium ilk bulunduğu yer Pakistan’dır. Asya ve balkanlara özgü olan dev boynuzsuz gergedanlar oligosen döneminde yaşamışlardır. Geçmişte yaşamış en büyük kara memelisi olarak kabul edilen dev gergedanlar ağaç yaprakları, ince dallar ve geniş çalılar ile beslenmiştir.

İki puzzle’daki rakamların bulunduğu kutucukların yazılı olduğu rakamlar arkasındaki bilgiler aynıdır. İki farklı puzzle olmasının sebebi harita numarası 1 ve 2 olanlar için verilmiştir. Resimler üzerindeki numaralandırma sadece bilginin hangi kutucukta olduğunu gösterebilmek için yazılmıştır. Normalde öğrenci bu rakamları resim üzerinde görmeyecektir. Rakam yazılı olmayan kutucuklar ise ipucu olarak verilecektir.

VARIŞ NOKTALARINDA HARİTA NUMARASI 1 VE 2 OLANLAR İÇİN KUTU ÜZERİNDEKİ BİR SONRAKİ VARIŞ NOKTASINA YÖNLENDİREN YAZILAR

Başlangıç noktasında;

1 için: benim bugün Kahramanmaraş’ta yaşayacak ortamım olmasa da 3500 yıl öncesinde yaşadığımı biliyor muydunuz?

2 için: uzun ve ağır kuyruğu olan gövdem göz önüne alınınca oldukça büyük kafatasım ve iki ayak üzerinde hareket eden etçil bir yapım var. bil bakalım ben kimim?

  1. Varış noktasında;

1 için: kula bölgesindeki bu izler dünyadaki dördüncü buluntu olup Avrupa ve Afrika’da da insan ayak izleri bulunmuştur.

2 için: beni canlıyken göremediyseniz üzülmeyin, burdayım. Tatlı-tuzlu sularda beni bulabilirsiniz.

  • Varış noktasında;

1 için: içimde bir çok halka var. yaşımı söylemem siz bulun derim.

2 için: benim bugün Kahramanmaraş’ta yaşayacak ortamım olmasa da 3500 yıl öncesinde yaşadığımı biliyor muydunuz?

  • Varış noktasında;

1 için: uzun ve ağır kuyruğu olan gövdem göz önüne alınınca oldukça büyük kafatasım ve iki ayak üzerinde hareket eden etçil bir yapım var. bil bakalım ben kimim?

2 için: kula bölgesindeki bu izler dünyadaki dördüncü buluntu olup Avrupa ve Afrika’da da insan ayak izleri bulunmuştur.

  • Varış noktasında;

1 için: beni canlıyken göremediyseniz üzülmeyin, burdayım. Tatlı-tuzlu sularda beni bulabilirsiniz.

2 için: evde bulaşıkları neyle yıkıyorsun? diye bir espri yapmak istemezdim ama üzgünüm.

  • Varış noktasında;

1 için: evde bulaşıkları neyle yıkıyorsun? diye bir espri yapmak istemezdim ama üzgünüm.

2 için: Çok eskiden yaşıyorlardı içimde, çiziyorlardı duvarlarıma resimler dayanamayıp ağlıyordum sarkıt ve dikitlerim üzülüyordu.

  • Varış noktasında;

1 için: Çok eskiden yaşıyorlardı içimde, çiziyorlardı duvarlarıma resimler dayanamayıp ağlıyordum sarkıt ve dikitlerim üzülüyordu.

2 için: içimde bir çok halka var. yaşımı söylemem siz bulun derim.

Not: Oryantiring sırasında müzede koşanlar ve yüksek sesle konuşanlar diskalifiye olacaktır.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: oyun oynama.

Müze Sonrası:

Materyaller: Kağıt, kalem, renkli kağıtlar, boya kalemleri, makas, renkli kartonlar ve yapıştırıcı.

Öğrenciler müzenin tanıtımı için afiş ve slogan hazırlayıp öykü yazacaklardır.

Öğrenciler üçe kadar saydırılarak 3 gruba ayrılır. Öğrenci sayısı fazla ise ya da sınıf mevcudu 3’e tam bölünemiyorsa bazı öğrenciler gözlemci olabilir. Sınıftaki sıralar 3 grubun çalışmasına elverişli şekilde ve birbirinden uzak olarak düzenlenir. Birinci grubun bulunduğu sıranın üzerine öykü istasyonu, ikinci grubun bulunduğu sıranın üzerine afiş istasyonu ve üçüncü grubun bulunduğu sıranın üzerine slogan istasyonu yazılır. Her sıraya gerekli malzemeler bırakılır ve müzenin tanıtımını amaçlayan bir konu öğrenciler tarafından belirlenir. Belirlenen 3 grubun dışında 3 öğrenci de istasyon şefi olup grupların başında durur. Öğretmen yönerge verir ve her düdük çaldığında birinci grup afiş istasyonuna ikinci grup slogan istasyonuna üçüncü grup da öykü istasyonuna gidecektir. Öykü grubundakiler öykünün giriş bölümünü yazacak, afiş grubundakiler afiş ve slogan grubundakiler de afiş ve slogan hazırlayacaklardır. Her 10 dakikada 1 öğretmen düdük çalacak ve her grup sıraya göre yer değiştirecektir. Yeni gelen grup istasyonda bulunan çalışmayı devam ettirecektir. 10 dakika tamamlandığında son kez istasyon değişimi yapılır ve çalışma tamamlanır. İstasyon şefleri afiş, slogan ve öykü çalışmasını gruplardan alır, öykü ve sloganlar sesli bir şekilde okunur. Afiş de sınıf duvarına asılır.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: İstasyon tekniği.