Müze eğitimi; müzenin amacını ve niteliklerini, sergileri, sergilenen sanat eserlerini, müze ortamını, müze çevresini, müze ile insanlar arasındaki ilişkiyi ve müzenin disiplinler arası yönlerini ele alırken müzenin aktif bir öğrenme ve gelişme alanı olarak kullanılmasını içermektedir. Müze eğitiminin gelişmesinde müzelerin bir eğitim ortamı olarak kullanılmasının önemli yeri vardır.

Müze ortamında yapılan eğitim belli öğrenme ilkelerine dayanmaktadır.

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Öğrenme aktif bir süreçtir.

2. İnsanlar öğrenirken öğretir.

3. Anlamlı öğrenme bilişsel bir süreci gerektirir.

4. Öğrenme sosyal bir etkinliktir.

5. Öğrenme ortamla bağlantılıdır.

6. Öğrenmek için bilgiye, zamana ve deneyime gereksinme vardır.

7. Güdülenme öğrenmenin temel öğesidir.

Uluslararası Müzeler Konseyi (International Council of Museums, ICOM) müze tanımında eğitim amacına yer vermiştir. ICOM (2007) müzelerin eğitim amaçlı kullanımının önemini vurgulamıştır. Bu bağlamda müzelerin eğitim amaçlı kullanımı ve bunun nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin öğretmenlerin ve müze çalışanlarının bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.