Müze Eğitimi Değerlendirme Formu

Bu eğitim boyunca müze ve müze eğitimi konusundaki görüşlerim: