Bu eğitim boyunca müze ve müze eğitimi konusundaki görüşlerim: