ETKİNLİĞİN ADI: MİNERALLER-KAYAÇLAR

Etkinliğin Amacı: Kayaçların oluşumu ve yapısı konularında farkındalık sağlamak amaçlanmıştır.

Sınıf Düzeyi: 5.-8. Sınıflar (11-14 yaş)

Kazanımlar:

  • Mineral ve kayaçların oluşma süreci hakkında bilgi sahibi olur.
  • Olayların neden ve sonuçları ile ilgili düşünce geliştirir.
  • Nesne ve varlıkların özellik ve durumlarını ayırt eder.
  • Kayaçlara ilişkin farkındalık oluşur.

Önerilen Süre: 1 saat.

Etkinliğin Yapılışı:

Müze öncesi

Kullanılan Araç ve Gereçler: Mineral-kayaç örnekleri, çekiç, büyüteç, kağıt ve kalem.

Öğretmen öğrencileri 4’er kişilik gruplara ayırır. Her grup kendi içinden bir lider seçer. Gruplar sınıfta farklı yerlere oturur. Öğretmen her grubun masasına okulda bulunan mineral-kayaç örneklerinden koyar. Öğrencilere mineral ve kayaçları incelemelerini söyler. Gözlem bittikten sonra tehlikeli olmayacaksa, öğrencileri gözlem altında tutarak çekiç yardımıyla mineral-kayaçlardan küçük parçalar kopartılması sağlanır. Oluşan küçük parçalar büyüteç yardımıyla gözlenip not edilir. Her grup mineral ve kayaçları inceledikten sonra grup liderleri gözlemlerini diğer arkadaşları ile paylaşır.

Grup liderleri gözlem ve incelemelerini paylaştıktan sonra öğretmen öğrencilere sorular yöneltmeye başlar:

İlk insanların metal ve türevlerini işleyemediğini biliyoruz ancak ilk insanlar avlanma, beslenme ve barınak yapma işlerini yapabilmişlerdir. Sizce bu avlanma ve avladıkları hayvanları kesmek için kayaçlardan faydalanılmış olabilir mi? incelediğiniz mineral-kayaç örnekleri içerisinde bu amaçla kullanılmış herhangi bir örnek var mıdır?

-Obsidiyen

Tortul kayaçların içinde fosil parçaları neden vardır?

-Fosiller başlıca tortul kayaçlarda oluşur ve fosil türlerinin birçoğunu içerisinde bulundurur.

Bu fosiller hem ortam yorumlarında hem de çökeldiği zamanı belirlemekte kullanılır.

-Biraz önce birçok farklı mineral ve kayaç gördünüz bunların birbirlerinden farkı nedir?

Kayaçların bulundukları ortamın basınç ve sıcaklığı, içerdikleri minerallerin, kayacın içerdiği elementlerin kayaçların birbirinden farklı olmasına neden olur.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Soru-yanıt, gözlem, inceleme ve gösteri tekniği.

Müzede

Kullanılan Araç ve Gereçler: Ara-bul kağıtları, kalem.

Müze ziyareti sırasında 2. Kattaki mineral, kayaç ve süs taşları bölümü rehber eşliğinde gezilir. Bu bölümdeki örneklerin çoğu MTA’nın arazi çalışmaları sonucu elde edilmiştir. Rehber ve öğretmen öğrencilere vitrin önlerinde örnekler ile bilgiler verirler. Ardından öğretmen mineral ve kayaçlara ilişkin daha önce hazırladığı ara-bul çalışma kağıtlarını öğrencilere dağıtır ve 10 dakika süre verir. Öğrenciler ara-bul kağıtlarını doldurmak üzere 2. Kattaki örnekleri yeniden incelerler. Çalışma kağıtlarındaki örneklerin isimlerini yazarlar.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Ara-bul çalışması, araştırma, inceleme ve rehberli tur.

Müze Sonrası

Kullanılan Araç ve Gereçler: Madenler Öykü Yazma Yaprağı, Eşleştirme Çalışma Kağıdı ve kalem.

Öğretmen okula döndüklerinde öğrencilere önce madenler öykü yazma yaprağı ve eşleştirme çalışma kağıdını verir. Öğrencilerden öykülerini yazmaları ve eşleştirme kağıtlarını doldurmalarını ister.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Yaratıcı yazma, ara-bul kağıdı çalışma kağıdı.

Değerlendirme:

Faydalı Linkler:

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/68244/mod_resource/content/0/JEOLOJ%C4%B0K%20ZAMAN%20VE%20FOS%C4%B0LLER.pdf

Ekler:

Kayaçlar

Mineraller

Süstaşları