Mineralleri oluşturan atom ve moleküller iki şekilde gelişim gösterebilirler. Bunlar ya düzensiz, gelişigüzel bir şekilde büyürler ki bu durumda “Amorf” ismini alırlar (örneğin cam) ya da belli bir düzen içinde sistematik olarak geometrik şekiller oluşturacak şekilde büyürler, bu durumda da “Kristal”ler oluşur. Bu kristaller eksen boyutlarına göre ve bu eksenler arasındaki açılara göre 7 farklı şekilde gelişim gösterebilirler. Bunlar kübik, tetragonal, hegzagonal, trigonal (Rombohedral), ortorombik, monoklinik, triklinik sistemlerdir.

Mineralleri oluşturan elementlerin kristal oluşturmasına örnek olarak Halit (Sofra Tuzu) minerali verilebilir. Bu mineral sodyum (Na) ve klor (Cl) elementlerine ait atomların belli bir düzen (kübik) içinde dizilmesiyle oluşur.

Şekil : Halit minerali (Sofra tuzu) kristal kafes yapısı. (Na ve Cl elementlerinin atom dizilişleri)

  • KÜBİK SİSTEM

              a = b = c,  α = β = γ  

(3 eksen birbirine eşit ve aralarındaki açı 900)

2
  • TETRAGONAL SİSTEM

         a = b ≠ c,  α = β = γ

(2 eksen birbirine eşit, bir eksen daha uzun ve aralarındaki açı 900)

  • ORTOROMBİK SİSTEM

                  a≠b≠c,  α= β = γ=90

( 3 eksende birbirinden farklı uzunlukta, aralarındaki açı 900)

  • MONOKLİNİK SİSTEM

           a≠b≠c,  α≠ β ≠ γ ≠ 90

( 3 eksende birbirinden farklı uzunlukta, aralarındaki açı 900)

  • HEGZAGONAL SİSTEM

           a1 = a2 = a3 ≠ c ,  α= β = γ =1200

( 3 eksen birbirine eşit, dördüncü eksen bunlardan daha uzun, aralarındaki açı eşit ve 1200)

  • TRİGONAL SİSTEM

  a=b=c,  α= β = γ ≠ 90

( 3 eksen birbirine eşit, aralarındaki açı 900 den farklı)

  • TRİKLİNİK SİSTEM

a ≠ b ≠ c,  α ≠ β ≠ γ ≠ 90 ( 3 eksen birbirinden farklı uzunlukta, aralarındaki açı 900 den farklı