ETKİNLİĞİN ADI: KENDİ FOSİLİMİZİ YAPALIM

Etkinliğin Amacı: Fosiller hakkında araştırma yapmayı sağlamak.

Sınıf Düzeyi: 5.-6. Sınıflar (11-12 yaş)

Önerilen Süre: 1 saat 15 dakika.

Kazanımlar:

 • Araştırma yapma becerisi ve keşfetme güdüsü gelişir.
 • Sanatsal becerileri gelişir.
 • Kendini ifade etmesine yardımcı olur.
 • Akranlarından yardım alır.

Etkinliğin Yapılışı:

Müze Öncesi

Kullanılan Araç ve Gereçler: Bilgisayar, projeksiyon, not defteri, kalem.

Öğretmen sınıfta öğrencilerle aşağıdaki sorular üzerinden konuşma halkası oluşturur ve fosiller hakkında konuşurlar.

 • Fosil nedir?
 • Fosiller nerelerde ve nasıl oluşur?
 • Hangi canlılar fosilleşebilir?
 • Fosiller nerelerde bulunabilir?
 • Fosilleşme tortul kayaçlardan başka nerelerde olur?
 • Fosiller yardımıyla hangi bilgiler edinilebilir?
 • Paleontoloji nedir?

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Anlatım, gösterim ve konuşma halkası yöntemi.

Müzede

Kullanılan Araç ve Gereçler: Ara-bul kağıtları[1], kalem.

Öğrencilerle müzenin omurgasız ve omurgalı canlılara ait örneklerin bulunduğu 1.katı gezildikten sonra geniş bir alanda toplanılır. Öğretmen önceden hazırladığı ara-bul kağıtlarını öğrencilere dağıtır ve 10 dakika içinde bu kağıtlarda yer alan örneklerin müze içinde bulunarak ara-bul kağıtlarının doldurulması gerektiğini söyler. 

[1] Ara-bul kağıtlarına sitenin “Müzede Etkinlikler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Anlatım, gösterim, rehberli gezi, araştırma.

Müze Sonrası

Kullanılan Araç ve Gereçler: Beyaz tutkal, kil, guaj ya da akrilik boya, fırça, deniz kabuğu, küçük ağaç dalları veya küçük kemikler.

Kil hamurunun bir kısmı boya ile kiremit rengine boyanır. Kil, katmanlar halinde olacak şekilde kiremit rengi ve boyasız hamur şeklinde üst üste dizilir. Katmanlar halinde dizilen kil, tortul kayaçları ifade eder. Deniz kabuğu, ağaç dalları, kemik gibi nesneler çok derin olmayacak şekilde kilin içine bastırılır. Üst üste biriken tabakalar kemiklere basınç uygular. Kullanılan nesneler kilin içine bastırılan yerden çıkartılır ve kilin üzerinde bir kalıp oluşması beklenir. Beyaz tutkal ile oluşan kalıpların içi doldurulur. Etkinlikte beyaz tutkal ile doldurulan alan yeraltı suyundan gelen mineralleri temsil eder. Üstteki tabakaların etkisiyle sertleşen kemikler çeşitli minerallerin de etkisiyle taşlaşır. Bu sayede fosillerin oluştuğu belirtilir. 10 dakika boyunca tutkalın kuruması beklenir. Kuruduktan sonra tutkalın oluşturduğu kalıp kilden çıkarılır ve tutkalın şekli nesnenin bir kalıbıdır. Böylece herkes kendi fosil kalıplarını oluşturmuş olur. Birçok fosil kalıp olarak korunmaktadır.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Sanat çalışması.

Değerlendirme:

Faydalı Linkler:

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/fosiller-nasil-olusur

https://arkeofili.com/tag/fosil/

https://evrimagaci.org/fosil-nedir-nasil-olusur-bir-canlinin-fosillesmesi-icin-hangi-sartlar-gerekir-fosillesme-basamaklari-nelerdir-9426

https://www.mta.gov.tr/v3.0/muze/paleontoloji