Adıgüzel, Ömer. (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Pegem Akademi.

Antepli, S. (2014). Erken Çocukluk Eğitiminde Tümel Sanatlar Drama ve Oyun Etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.

Buyurgan, S. ve Mercin, L. (2005). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları. Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları.

Gartenhaus, A., R.,(2000). Yaratıcı Düşünme ve Müzeler. (R. Mergenci ve B. Onur. Çev.). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No:7.

Greenhill, H., E. (1999). Müze ve Galeri Eğitimi (Meltem Örge Evren ve Emine Gül Kapçı) Çev., Prof. Dr. Bekir Onur (Ed.), Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No:4.

Gözütok, Dilek. (2011). Öğretim İlke ve Yüntemleri. Ankara: Ekinoks.

Her Güne Bir Sanat Etkinliği, YKY Yayınları.

İlhan, Ç., A. ve Okvuran, A. (Mart 2001). Bir Eğitim Ortamı Olarak Müze ve Müze Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anadolu Sanat Dergisi, (11), 86-93.

İlhan, Ç., A., Artar, M., Okvuran, A., & Karadeniz, C. (2011). Müze Eğitimi Modülü (müze eğitimi akran kitabı, yetişkin kitabı, etkinlik kitabı, kars kitabı, erzurum kitabı). Ankara: Yorum Matbaacılık.

İlhan, Ç., A., Bıkmaz, F., Artar, M., & Doğan, C., D. (2014). Ankara Çocuk Müzesi ve Bilim Merkezi Öğretmen Kitabı. Ankara.

Karadeniz, C. (2017). Müzede Doğa ve Çevre Eğitiminin Tarihi Üzerine, Çocuk ve Çevresi içinde. Yard. Doç. Dr. Eylem Gökçe Türk (Yay. Haz.). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. No:26.

Önder, A., Abacı, O. &Kamaraj, I. (2009). “Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi”: İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,25, 103-117.

Türkmen, H., Topkaç, D.,D. ve Atasayar Yamık, G. (2016). İnformal öğrenme ortamlarına yapılan gezilerin canlıların sınıflandırılması ve yaşadığımız çevre konusunun öğrenilmesine etkisi: tabiat tarihi müzesi ve botanik bahçesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 17,1, 174-197.

http://www.rmk-museum.org.tr/rmk_ilkogretim_Okullari_Egitim_Paketi.htm

http://www.rmk-museum.org.tr/rmk_anasinifi_egitim_projesi.htm

https://www.peramuzesi.org.tr/