Etkinlik Türü: Alan gezisi, sanat ve fen etkinliği

Konu: Kayaçlar, mineraller ve madenler

Yaş Grubu: 2. Sınıflar (8-9 yaş)

Amaç ve Kazanımlar:

  • Olayların neden ve sonuçları ile ilgili düşünce geliştirir.
  • Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
  • Nesne ve varlıkların özellik ve durumlarını ayırt eder.
  • Nesne ve olaylar arasında ilişki kurarak sözle ya da hareketle ifade eder.
  • Kayaçlara ilişkin farkındalık ve kavrayış yaratır.

Yer: MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Müze Öncesi:

Materyaller: “Bizim Tombik Taştan Hiç Anlamıyor” kitabı.

Sınıfta Behiç Ak’ın “Bizim Tombik Taştan Hiç Anlamıyor” kitabı okunur.

Müzede:

Materyaller: Ara-bul ve eşleştirme kağıtları, kalem.

Müze bahçesindeki örneklerin (dinozor maketleri, dünyanın en büyük karada yaşamış memeli canlısının maketi, fosil yatakları, traverten, asya fili gibi) incelenmesiyle geziye başlanır. Öğrenciler müzenin giriş katında bulunan “Güneş Sistemi”nin içine alınır. Tanışma ve ısınma oyunları oynamak için çember olunur. Sırasıyla herkesten adını ve müzede görmeyi beklediği nesnenin ya da örneğin ne olduğunu söylemesi istenir. Bütün öğrenciler sözünü bitirince çember bozulmaz. Öğretmen konuşmaya başlar: “Şimdi herkes kocaman bir taş olsun. Çok ağırsın. Nasıl yürürsün?” Öğrenciler gösterir. Öğretmen devam eder. “Hafif bir taşsın. Nasıl yürürsün?”, “Yerde çakıl taşları var ve ayakların da çıplak. Nasıl yürürsün?”, “Deniz kenarındasın ve yerdeki taşlar çok sıcak.” “Kocaman bir kayaya tırmanıyorsun.” Gibi yönlendirmeler yapar ve öğrenciler hareketler ile kendilerini ifade ederler.

Ardından zemin kattan ikinci kata doğru geziye devam edilir. 2. Kata çıkılarak mineral-kayaç ve süs taşları vitrinleri incelenir. Vitrinlerdeki örnekler incelendikten sonra öğrencilere ara-bul ve eşleştirme çalışma kağıtları dağılır. Her öğrenci kendi çalışma kağıdını doldurarak öğretmenine teslim eder.

Müze Sonrası:

Materyaller: Mineral ve kayaç örnekleri.

Etkinlik, okulda (mineral-kayaç örneklerini içeren mineral-kayaç kutusu varsa) ya da müzede yapılabilir. Eğer müzede yapılacaksa mineral-kayaç ve madenleri yakından görebilmek üzere eğitim alanına gidilir. Öğrenciler sandalyelere oturur ve her birine mineral-kayaç örnekleri verilir. Öğrenciler bu örnekleri tek tek inceler ve örnekler hakkında konuşurlar. (mineral ve kayaçların karşılaştırılması, renkleri, ağırlıkları, isimleri, benzerlikleri,  geçmişte ve bugün ne amaçla kullanıldığı hakkında konuşulur.)

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Anlatım Yöntemi, Gösteri tekniği.

EKLER