ETKİNLİĞİN ADI: KAYAÇTIR BENİM ADIM!

Etkinliğin Amacı: Kayaçlar, mineraller ve madenler hakkında farkındalık kazandırmak.

Sınıf Düzeyi: 2. Sınıflar (8-9 yaş)

Kazanımlar:

  • Olayların neden ve sonuçları ile ilgili düşünce geliştirir.
  • Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
  • Nesne ve varlıkların özellik ve durumlarını ayırt eder.
  • Nesne ve olaylar arasında ilişki kurarak sözle ya da hareketle ifade eder.
  • Kayaçlara ilişkin farkındalık ve kavrayış yaratır.

Önerilen Süre: 1 saat 15 dakika.

Müze Öncesi:

Kullanılan Araç ve Gereçler: Behiç Ak’ınGünışığı Yayınlarından çıkanBizim Tombik Taştan Hiç Anlamıyor” kitabı.

Öğrencilerden Behiç Ak’ın “Bizim Tombik Taştan Hiç Anlamıyor” kitabını okumaları istenir.

Müzede:

Kullanılan Araç ve Gereçler: Ara-bul ve eşleştirme kağıtları, kalem.

Müze bahçesindeki örneklerin (dinozor maketleri, dünyanın en büyük karada yaşamış memeli canlısının maketi, fosil yatakları, traverten, Asya fili gibi) incelenmesiyle geziye başlanır. Öğrenciler müzenin giriş katında bulunan “Güneş Sistemi” nin içine alınır. Tanışma ve ısınma oyunları[1] oynamak için çember olunur. Sırasıyla herkesten adını ve müzede görmeyi beklediği nesnenin ya da örneğin ne olduğunu söylemesi istenir. Bütün öğrenciler sözünü bitirince çember bozulmaz. Öğretmen konuşmaya başlar: “Şimdi herkes kocaman bir taş olsun. Çok ağırsın. Nasıl yürürsün?” Öğrenciler gösterir. Öğretmen devam eder: “Hafif bir taşsın. Nasıl yürürsün?”, “Yerde çakıl taşları var ve ayakların da çıplak. Nasıl yürürsün?”, “Deniz kenarındasın ve yerdeki taşlar çok sıcak.” “Kocaman bir kayaya tırmanıyorsun.” gibi yönlendirmeler yapar ve isteyen öğrenciler hareketler ile kendilerini ifade ederler.

Zemin kattan ikinci kata doğru geziye devam edilir. 2. kata çıkılarak mineral-kayaç ve süs taşları vitrinleri incelenir. Vitrinlerdeki örneklerinin çoğunun ülkemizde bulunduğu ve onların MTA’da görev yapan jeoloji mühendisleri tarafından bulunduğu vurgulanır. Vitrinlerdeki örnekler incelendikten sonra öğrencilere ara-bul ve eşleştirme kağıtları[2] dağılır. Her öğrenci kendi çalışma kağıdını doldurarak öğretmenine teslim eder.

[1] Tanışma ve ısınma oyunlarına sitenin “Müze Eğitimi” bölümünden ulaşılabilir.

[2] Ara-bul ve eşleştirme kağıtlarına sitenin “Müzede Etkinlikler” bölümünden ulaşılabilir.

Müze Sonrası:

Kullanılan Araç ve Gereçler: Mineral ve kayaç örnekleri.

Etkinlik, okulda (mineral-kayaç örneklerini içeren mineral-kayaç kutusu varsa) ya da müzede yapılabilir. Eğer müzede yapılacaksa mineral-kayaç ve madenleri yakından görebilmek üzere eğitim alanına gidilir. Öğrenciler sandalyelere oturur ve her birine mineral-kayaç örnekleri verilir. Öğrenciler bu örnekleri tek tek inceler ve örnekler hakkında konuşurlar. (mineral ve kayaçların karşılaştırılması, renkleri, ağırlıkları, isimleri, benzerlikleri,  geçmişte ve bugün ne amaçla kullanıldığı hakkında konuşulur.)

Etkinlik okulda yapılacaksa ve kayaç örnekleri yoksa öğrencilerin müzede en çok ilgisini çeken mineral ya kayaç ile ilgili öğrendiği bilgiler doğrultusunda metin, resim, çizim ya da seramik gibi şekillerde kendini ifade etmesi sağlanabilir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Anlatım Yöntemi, Gösteri tekniği.

Değerlendirme:

Faydalı Linkler:

https://www.mta.gov.tr/v3.0/muze/kayaclar

https://www.mta.gov.tr/v3.0/muze/evaporitler-sustaslari

Ekler:

  • Kayaçlar
  • Mineraller
  • Süstaşları

EKLER