Güneş Sistemi, Güneş ve onun yörüngesinde yer alan cisimlerden oluşur. Güneşin yörüngesindeki cisimlerden en büyük 8 tanesi Gezegenler Sistemi’ni oluşturan gezegenlerdir, geri kalanlar ise cüce gezegenler ile kuyruklu yıldızlar ve asteroidler gibi Güneş Sistemi’nin küçük elemanlarıdır.

Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin fiziksel özellikleri birbirlerinden farklıdır. Gezegenler yapılarına göre 2’ye ayrılabilirler:

– Karasal (iç) gezegenler: Çoğunluğu kayaçlardan oluşmuş, düşük kütleli, yüksek yoğunluklu gezegenler: Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Bu gezegenler içinde en küçüğü Merkür, en büyüğü ise Dünya’dır.

– Gaz Devleri (Dış gezegenler) (Jovian gezegenler): Çoğunluğu gazlardan oluşan ve karasal gezegenlere göre kütlesi belirgin şekilde yüksek, yoğunluğu ise düşük olan gezegenlerdir: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün.

– Buz Devleri: Uranüs ve Neptün’ün içinde bulunduğu buz devleri, gaz devlerinin farklı bir alt grubudur ve diğer gaz devlerinden iç yapıları ile farklıdır.

Karşınızdaki panoda en sol tarafta, büyük boyutu ve inanılmaz sıcaklığını temsil eden alev rengi ile Güneş görülmektedir. Güneş Sistemi’ni oluşturan diğer 8 gezegen ve cüce gezegen olan Plüton ise, birbirleri ile olan orantılı boyutları ve karakteristik özelliklerini yansıtacak şekilde maketlerle temsil edilmiştir. Gezegenler arasındaki mesafelerin orantılı hallerini ise en sağda yer alan çizimde görebilirsiniz. Güneş Sistemi’ni oluşturan gezegenler, Güneş’e olan yakınlıklarına göre sırayla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür. Tamamıyla donmuş gazlardan ve az miktarda da kayadan oluşan Plüton, önceleri Güneş Sistemi’nin 9. gezegeni olarak kabul ediliyordu. Ancak artık Plüton’un bir gezegen olmadığı anlaşılmış ve son çalışmalara göre cüce gezegen olarak tanımlanmaktadır. Yukarıya doğru baktığınızda, 16 Kasım 2002 tarihinde, saat 21.30’da Ankara’da çekilmiş gökyüzü görüntüsünün belli bir oranda küçültülmüş halini görebilirsiniz.