Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Amerika’da, müzeler ile bilim merkezlerinde öğretmenlere yönelik çeşitli kurslar, eğitimler, atölye çalışmaları, konferanslar ve dersler düzenlenmektedir. Öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları yapan önemli okul dışı ortamlardan biri olan Exploratorium, 1969 yılında Amerika’da kurulan ünlü fizik profesörü Frank Oppenheimer’in dokun-yap temeline dayanan bilim ve teknoloji merkezi. 1000’den fazla sınıf etkinliği olan Exploratorium dünyadaki örgün ve yaygın eğitim ortamlarında profesyonel gelişim sağlayarak fen eğitimini geliştirme yönündeki uluslararası çabaları desteklemektedir. Exploratorium’da bilim insanları, sanatçılar, mühendisler, araştırmacılar çalışmaktadır.

Exploratorium “Öğretmen Enstitüsü” (Teacher Institute) 1984’ten bu yana ortaokul ve liselerin matematik ve fen bilgisi öğretmenlerinin profesyonel gelişimini sağlamaktadır. Her yıl 1000’den fazla öğretmen atölye ve eğitim programlarına katılmaktadır. Exploratorium’un uygulamalı, sorgulayıcı zengin deneyimlerini sınıflarına dahil etmeleri için öğretmenler desteklenir. Bu amaçla 3 hafta ve 100 saatten oluşan yaz enstitüsü, öğretmen izleme programı, öğretmen liderliği gibi programlar her yıl düzenli olarak öğretmenlerin katılımına sunulur. Yenilikçi, heyecan verici, sorgulama temelli ve zengin içerikli mesleki gelişim programı hazırlanmaktadır. Öğretmen Enstitüsü personeli doktoralı bilim adamları ve tecrübeli bilim eğitimcilerinden oluşturulmuştur. Bu personel öğrencilerin araştırmalarını kolaylaştırmak için pedagojik becerileri artırmak ve bilgilerini genişletmeyi hedeflemektedir.

Sanat müzeleri de öğretmenlere yönelik çalışmalar yürütmektedir. The Museum of Modern Art (Moma)’da öğretmenlerin modern ve çağdaş sanatın öğrencilere nasıl entegre edileceğini öğrenmeleri için hazırlanmış farklı programlar bulunmaktadır. Moma’nın koleksiyonu ve nesnelerle öğretimi sınıflarda uygulama yapmayı gerektirir.

Öğretmenlere yönelik hazırlanan programlar temel olarak şu şekilde sıralanabilir:

1)Online kaynaklar (slayt gösterileri, çalışma sayfaları, modern sanat nedir? Sanat akımları hangileridir?, videolar, online koleksiyon, bloglar, nesne ve sanatçı bilgileri gibi.)

2)Atölye çalışmaları (profesyonel gelişim atölyesi, hafta sonu öğretmen atölyesi, modern öğretmen programı gibi.)

3)Moma eğitimci turları-rehberli müze gezisi.

4)Öğretmenlerin modern sanat hakkında bilgi edinmek ve pedagojik becerilerini geliştirmeleri için online kurslar.

5)Eğitim amaçlı sergiler.

Amerika Doğa Tarihi Müzesi, öğretmenlerin öğrencileri müzede öğrenme deneyimi konusunda hazırlamaları ve öğretim stratejilerini nasıl kullanabileceklerini görmek için 6.-12. Sınıf öğretmenlerine yönelik eğitim programları hazırlamaktadır. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri, müzeyi nasıl kullanacakları, müzenin bölümlerini tanımaları amacıyla çeşitli atölyeler, öğretim programlarını müzedeki nesneler ya da örneklerle ilişkilendirmek ve öğretmenlerin öğrencileri müze kaynakları ve sergilerini nasıl kullanacakları konusunda hazırlamak için yapılmaktadır. 10 günlük yaz ve kış enstitüleri şeklindeki programlar dışında atölye çalışmaları, seminerler, kurslar ve akşam etkinlikleri sürekli devam etmektedir.

Amerika’daki bir başka modern sanat müzesi olan Guggenheim Museum, öğrencilerinin sanatla ilişki kurmasını sağlamak amacıyla öğretmenlere yönelik çeşitli kurslar ve çalıştaylar düzenlemekte, web sayfasında yapılacak etkinlikleri duyurmaktadır.

Sanat ile Öğrenme Programı kapsamında;

•Kurslar ve çalıştaylar,

•Ücretsiz öğretim programı,

•Okuldaki öğretim programına paralel sanat projeleri,

•Ücretsiz eğitim materyalleri

hazırlar.

Victoria and Albert Museum (İngiltere)’de müze koleksiyonuna yönelik “ilk öğretmen yetiştirme programı”, atölyeler, akşam etkinlikleri, seramik atölyesi, rehberli turlar ve zengin online kaynaklar öğretmenlerin kullanımı için özel hazırlanmaktadır.

Tate Modern (İngiltere)’de öğretmenlerin sanatla ve galeri ile etkileşim kurmak için sanatçılarla pratik ve yaratıcı yaklaşımlar keşfetmeleri amacıyla öğretmen kursları düzenlemektedir. Öğretmenleri ve galeri eğitimcilerini, sanat ve kültürle etkileşimi desteklemek ve bunları sınıfta öğrencilerle nasıl geliştireceklerini düşünmek için fikir, süreç ve yöntemleri denemeleri konusunda olanak sağlanmaktadır.

Profesyonel bir eğitim kursu, öğretmenlere yönelik özel rehberli tur hizmetleri, film gösterimleri, performanslar, konferanslar, atölye çalışmaları, festivaller, akşam kursları ile öğretmenlere meslektaşları ile diyalog kurmaları, düşünce ve fikirlerini besleyebilecekleri samimi bir alan yaratmayı hedeflemektedirler. Ayrıca düzenli olarak her yıl öğretmenler için 4 gün süren yaz okulu düzenlenmektedir. Yaz okulu Tate Modern’in koleksiyon ve sergileri ile bağlantılı sanatsal uygulamalarla bağlantılıdır.Museum Victoria (Avusturalya)’da “MV Teachers” adlı hizmet ile Avusturalya/Viktorya’daki okullarda çalışan öğretmenler online akademik abonelikten yararlanmaktadır.