Etkinlik Türü: Alan gezisi, sanat ve fen etkinliği

Konu: Doğa

Yaş grubu: 48-69 ay

Amaç ve Kazanımlar:

  • Dikkat edilmesi gereken nesneyi ve durumu fark eder, gözlem yapar.
  • Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapar.
  • Gördüğü nesnelerin farkına varır, söz ile ifade eder.
  • Canlıların yaşam hakkını anlar.
  • Gördüklerini ve söylenenleri daha sonra anımsar.

Yer: MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Müze öncesi

Materyaller: Dal, yaprak, kozalak, taş gibi doğada bulunan materyaller ile büyüteç ve bez torba.

Öğrencilere doğayı gözlemlemek ve keşfetmek üzere geziye gidileceği açıklanır. Öğrenciler okul bahçesine ya da okul yakınlarındaki park, orman, bahçe gibi doğal bir alana götürülür. Doğaya vardıklarında öğretmenlerinden çok da uzaklaşmadan etraflarındaki her şeyi gözlemlemeleri istenir. Öğrenci sayısına göre 3’er ya da 4’erli gruplar oluşturulur. Mümkünse her birinin eline büyüteç ( yeterli sayıda yoksa her gruba 1 tane) ve bez torba verilir. Her grup doğayı gözlemler. Bu sırada neler gördüklerini, ilgilerini çeken herhangi bir şey olup olmadığını fark etmeleri istenir. Gözlem sonunda her grup diğerine gözlemlerini anlatır. Sanat etkinliğinde kullanmak üzere her öğrencinin bez torbasına doğada bulduğu materyalden alması istenir.

Etkinlik sonrası okula dönüldüğünde;

Gezimiz nasıl geçti, neler gördünüz, büyüteç ile nasıl görüyoruz? gibi sorular sorulur. Yanıt verecek her öğrencinin elinde dolaşması için doğada bulunan bir materyal konuşma nesnesi olarak öğrenciye verilir. Yanıt veren her öğrenci sözü bitince bu nesneyi arkadaşına verir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Grup çalışması, gözlem, anlatım, soru-yanıt.

Müzede

Müze bahçesindeki örneklerin (dinozor maketleri, dünyanın en büyük karada yaşamış memeli canlısının maketi, fosil yatakları, traverten, asya fili gibi) incelenmesiyle geziye başlanır. Öğrenciler müzenin giriş katında bulunan “Güneş Sistemi”nin içine alınır. Tanışma ve ısınma oyunları oynamak için çember olunur. Tanışma oyunu oynanır. Oyun sırasında ismini söyleyen öğrenciye öğretmeni önceden hazırladığı ara-bul kâğıtlarını katlayarak verir. Öğrenciler bu kağıtları daha sonra kullanmak üzere ceplerine koyar.

Rampadan 1. Kata ulaşılarak Türkiye’nin Bitki ve Hayvanları (diyaroma) bölümüne gidilir. Bu bölümde Türkiye’nin coğrafi bölgelerine göre sınıflandırılmış yaşam ortamları, nesli tükenmiş veya tükenmekte olan hayvanların yaşam ortamları ile Türkiye çiftliklerinde yetiştirilen bazı hayvanlara ilişkin canlandırmalar bulunmaktadır. Burada sergilenen önemli örnekler arasında 1974 yılında Ankara-Beypazarı’nda vurulmuş olan Anadolu panterini, Deniz kaplumbağasını ve Kızıl akbabayı sayabiliriz.

Öğrencilerden ceplerinde bulunan ara-bul kâğıtlarını çıkarmaları istenir. Bu etkinlikte, bölümdeki hayvanlar hakkında öğrencilere bilgi verilir ve aynı zamanda öğrencilerin ellerindeki gölgelerle eşleşen hayvanları bulmaları istenir.

Her öğrenci elindeki resmin hangi hayvana ait olduğunu bulduğunda, iki grup olarak ayrılan öğrenciler eş zamanlı olarak ellerindeki buldukları hayvanı donuk imge çalışması ile gösterirler. Öğretmenin dokunduğu öğrenci bulduğu hayvanın sesini çıkarır ve arkadaşlarına hayvanın adını söyler.

Bölüm gezilir ve bölümlerdeki hayvanların özellikleri hakkında sohbet edilir. Nasıl ses çıkarır? Nasıl çoğalır? Neyle beslenir? gibi sorular sorulur.

Canlandırma sonrasında “puzzle” çalışmasına geçilir. Öğrencilerin her birine Diyaroma bölümündeki hayvanların fotoğraflarının dörte biri verilir. Yere büyük bir karton serilir ve öğrencilere hayvan puzzle’larını oluşturmaları söylenir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Drama, ara-bul çalışma sayfası, araştırma, soru-yanıt.

Müze Sonrası

Materyaller: Öğrencilerin doğa gezisinden topladıkları dal, yaprak, kozalak, taş gibi malzemeler, farklı türde boyalar, resim kağıdı, yapıştırıcı, kuru ve ıslak mendil, masa örtüsü.

Sanat etkinliğinde her bir öğrenciye resim kağıdının üzerine isteği materyali kullanarak yapıştırma ve boyama yaparak resim yapması istenir. Bu resim müzede gördükleri örneklerle bağlantılı olabileceği belirtilir. Müzede en çok ilgilerini çeken nesne/canlı vs. olabilir. Özgürce resimlerini yaparlar. Etkinliğin değerlendirmesini yine öğrenciler yapar. Çember olurlar ve her öğrenci yaptığı resmin öyküsünü anlatır. 3-4 kişilik gruplar halinde öykünün doğaçlaması yapılır. Birbirlerinin doğaçlamaları hakkında konuşurlar.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Sanat çalışması, drama.