ETKİNLİĞİN ADI: DOĞAYI KEŞFEDİYORUM

Etkinliğin Amacı: Alan gezisi, sanat ve fen etkinlikleri yaparak canlıların yaşamları hakkında bilgi edinmek.

Sınıf Düzeyi: Okul Öncesi (48-69 ay)

Kazanımlar:

  • Dikkat edilmesi gereken nesneyi ve durumu fark eder, gözlem yapar.
  • Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapar.
  • Gördüğü nesnelerin farkına varır, söz ile ifade eder.
  • Canlıların yaşam hakkını anlar.
  • Gördüklerini ve söylenenleri daha sonra anımsar.

Önerilen süre: 1 saat.

Etkinliğin Yapılışı:

Müze öncesi

Kullanılan Araç Gereçler: Dal, yaprak, kozalak, taş gibi doğada bulunan materyaller ile büyüteç ve bez torba.

Öğrencilere doğayı gözlemlemek ve keşfetmek üzere geziye gidileceği açıklanır. Öğrenciler okul bahçesine ya da okul yakınlarındaki park, orman, bahçe gibi doğal bir alana götürülür. Doğaya vardıklarında öğretmenlerinden çok da uzaklaşmadan etraflarındaki her şeyi gözlemlemeleri istenir. Öğrenci sayısına göre 3’er ya da 4’erli gruplar oluşturulur. Mümkünse her birinin eline büyüteç ( yeterli sayıda yoksa her gruba 1 tane) ve bez torba verilir. Her grup doğayı gözlemler. Bu sırada neler gördüklerini, ilgilerini çeken herhangi bir şey olup olmadığını fark etmeleri istenir. Gözlem sonunda her grup diğerine gözlemlerini anlatır. Sanat etkinliğinde kullanmak üzere her öğrencinin bez torbasına doğada bulduğu materyalden alması istenir.

Etkinlik sonrası okula dönüldüğünde;

Gezimiz nasıl geçti, neler gördünüz, büyüteç ile nasıl görüyoruz? gibi sorular sorulur. Yanıt verecek her öğrencinin elinde dolaşması için doğada bulunan bir materyal konuşma nesnesi olarak öğrenciye verilir. Yanıt veren her öğrenci sözü bitince bu nesneyi arkadaşına verir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Grup çalışması, gözlem, anlatım, soru-yanıt.

Müzede

Kullanılan Araç Gereçler: Ara-bul kağıtları ve puzzle parçaları.

Müze bahçesindeki örneklerin (dinozor maketleri, dünyanın en büyük karada yaşamış memeli canlısının maketi, fosil yatakları, traverten, asya fili gibi) incelenmesiyle geziye başlanır. Öğrenciler müzenin giriş katında bulunan “Güneş Sistemi”nin içine alınır. Tanışma ve ısınma oyunları oynamak için çember olunur. Tanışma oyunu[1] oynanır. Oyundan sonra öğretmen öğrencilere önceden hazırladığı ara-bul kâğıtlarını[2] katlayarak verir. Öğrenciler bu kağıtları daha sonra kullanmak üzere ceplerine koyar.

Rampadan 1. Kata ulaşılarak Türkiye’nin Bitki ve Hayvanları (diyaroma) bölümüne gidilir. Bu bölümde Türkiye’nin coğrafi bölgelerine göre sınıflandırılmış yaşam ortamları, nesli tükenmiş veya tükenmekte olan hayvanların yaşam ortamları ile Türkiye çiftliklerinde yetiştirilen bazı hayvanlara ilişkin canlandırmalar bulunmaktadır. Burada sergilenen önemli örnekler arasında 1974 yılında Ankara-Beypazarı’nda vurulmuş olan Anadolu panteri, Deniz kaplumbağası ve Kızıl akbaba sayılabilir.

Öğrencilerden ceplerinde bulunan ara-bul kâğıtlarını çıkarmaları ve onları incelemeleri istenir. Etkinliğe geçmeden önce öğrencilere diyorama bölümündeki hayvanlar hakkında bilgi verilir. Ardından öğrencilerin ellerinde bulunan ara-bul kağıtları ile eşleşen hayvanları bulmaları beklenir.


[1] Drama örneklerine sitenin Müze Eğitimi bölümünden ulaşılabilir.

[2] Ara-bul kağıtlarına ilişkin örneklere sitenin Müzede Etkinlikler bölümünden ulaşılabilir.

Her öğrenci elindeki ara-bul kağıdındaki resmin hangi hayvana ait olduğunu bulduğunda, iki grup olarak ayrılan öğrenciler eş zamanlı olarak ellerindeki buldukları hayvanı donuk imge çalışması ile gösterirler. Öğretmenin dokunduğu öğrenci bulduğu hayvanın sesini çıkarır ve arkadaşlarına hayvanın adını söyler.

Bölüm gezilir ve buradaki hayvanların özellikleri hakkında sohbet edilir. Öğrencilere “Nasıl ses çıkarır?”, “Nasıl çoğalır?”, “Ne ile beslenir?” gibi sorular sorulur.

Canlandırma sonrasında “puzzle” çalışmasına geçilir. Öğrencilerin her birine Diyaroma bölümündeki hayvanların fotoğraflarının dörte biri verilir. Yere büyük bir karton serilir ve öğrencilere hayvan puzzle’larını oluşturmaları söylenir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Drama, ara-bul çalışma sayfası, araştırma, soru-yanıt.

Müze Sonrası

Kullanılan Araç Gereçler: Öğrencilerin doğa gezisinden topladıkları dal, yaprak, kozalak, taş gibi malzemeler, farklı türde boyalar, resim kağıdı, yapıştırıcı, ıslak ve kuru mendil, masa örtüsü.

Sanat etkinliğinde her bir öğrenciden resim kağıdının üzerine isteği materyali kullanarak yapıştırma ve boyama yaparak bir resim oluşturması istenir. Bu resmin müzede gördükleri örneklerle bağlantılı olabileceği belirtilir. Resimde müzede en çok ilgilerini çeken nesne/canlının kullanılabileceği söylenebilir. Öğrenciler özgürce resimlerini yaparlar. Etkinliğin değerlendirmesini yine öğrenciler yapar. Çember olurlar ve her öğrenci yaptığı resmin öyküsünü anlatır. 3-4 kişilik gruplar halinde öykünün doğaçlaması yapılır. Birbirlerinin doğaçlamaları hakkında konuşurlar.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Sanat çalışması, drama.

Değerlendirme:

Faydalı Linkler:

http://www.rmk-museum.org.tr/rmk_anasinifi_egitim_projesi.htm

Ekler: