ETKİNLİĞİN ADI: DOĞADA KEŞİF

Etkinliğin Amacı: Doğayı keşfedip anlamasına yardımcı olmak.

Sınıf Düzeyi: 3. -4. Sınıf (9-10 yaş)

 Kazanımlar:

  • Müzedeki nesnelerle yaşam arasında bağlantı kurar.
  • Araştırma, sorgulama ve gözlem yapar.
  • Canlıların özelliklerini tanır, benzerlik ve farklılıklarını ayırt eder.
  • Fikirlerini ifade etme becerisi kazanır.
  • Grup ile işbirliği içinde çalışma yapma becerisi gelişir.
  • Çevre okur yazarlığı, yenilikçi düşünme ve analiz etme becerisi kazanır.

Önerilen Süre: 1 saat.

Etkinliğin Yapılışı:

Müze Öncesi:

Kullanılan Araç ve Gereçler: Tübitak Yayınlarından çıkan Doğa Kâşifinin El Kitabı.

Öğrenciler evlerinde “Doğa Kâşifinin El Kitabı”nı okurlar. 

Sınıfta öğrenciler halka şeklinde oturtulur. Konuşma sırasında konuşması biten öğrenciden diğerine geçerken elden ele dolaşacak bir nesne bulunur (taş parçası, deniz kabuğu ya da bir ağaç parçası). Öğretmen konuşmayı başlatarak bir durumu ya da öyküde geçen bir olaydan söz eder. Her turda öğrenciler aynı konudan söz eder. Nesneyi eline alan öğrenci konuşmak istemezse geç diyerek nesneyi yanındaki arkadaşına verir. Konuşma bu şekilde devam eder.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Konuşma halkası.

Müzede:

Bomba kimde patladı? Oyunu

Kullanılan Araç ve Gereçler: Alarmlı sayaç, Stres topu ya da herhangi bir nesne, soru kutusu, soru kartları.

Öğretmen öğrencileri çembere alır ve sayacın süresini (30 sn-1 dk-2 dk) süresini belirler. Stres topunu bir öğrenciye verir. Top elinde olan öğrenci, soru kutusundan bir kartı seçer, soruyu okur. Öğrenci soruyu yanıtlar ve stres topunu başka arkadaşına verir. Soruyu doğru olarak yanıtlayamazsa soru kutusundan başka bir kart seçer. Topu alan öğrenci de aynı şekilde oyunu devam ettirir. Öğrenci süre dolduğu halde soruyu yanıtlayamamışsa yeniden kart seçer. Oyun bu şekilde devam ettirilir.

Soru Örnekleri:

Müzedeki bölümlerin isimleri nelerdir?

Omurgalı ne demektir?

Uzun balina nerede bulunmuştur?

Fosil nedir?

Güneş sistemi bölümünde maketleri bulunan gezegenlerin isimleri nelerdir?

Mağara ile ilgili kısa bilgi verir misin?

Kayaç nedir, çeşitleri nelerdir?

Not: Sorular müze gezisi sırasında gezilen bölümler için hazırlanmalıdır.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Oyun oynama.

Müze sonrası:

Müze Tanıtım Broşürü Hazırlama

Kullanılan Araç ve Gereçler: Renkli resim kağıtları, makas, yapıştırıcı, boya kalemleri, müzede sergilenen örneklere ait fotoğraflar vb.

Öğretmen öğrencilere başka müzelerden topladığı broşürleri gösterir, öğrencilerin incelemesi sağlanır. İçeriğinde neler olduğu hakkında konuşulur. Öğrenciler etkili bir tanıtım malzemesi hazırlamak için broşürde hangi görsellere ve metinlere yer vermeleri gerektiği hakkında beyin fırtınası yaparlar. Müzeyi ziyaret ettikleri sırada en çok dikkatlerini çeken örnekler hakkında konuşurlar. Öğrenciler 4 kişilik gruplara ayrılır. Her bir grup kendi müze broşürünü tasarlar. Hazırlanan broşürler diğer gruplar tarafından incelenir ve okul panosunda sergilenir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Grupla çalışma, beyin fırtınası, görsel okuryazarlık, iletişim ve dayanışma.

Değerlendirme:

Faydalı Linkler:

https://www.tema.org.tr/

https://www.cevko.org.tr/

http://www.ttkder.org.tr/

https://www.wwf.org.tr/

https://dkm.org.tr/

edf