Etkinlik Türü: Alan gezisi, sanat ve fen etkinliği

Konu: Doğa Gezisi

Yaş grubu: 9-11. Sınıflar (14-16 yaş)

Amaç ve Kazanımlar:

  • Öğrencilerin çevrelerine ve çevre problemlerine karşı duyarlılık ve farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak; uyarıcıları algılama ve ayırt etme becerisini geliştirmek ve bu algıları süreçten geçirerek, özelleştirip geliştirerek bu yeni beceriyi farklı alanlarda kullanmaktır.
  • İnsanların çevreyle nasıl etkileşime girdikleri konusunda bilgilerini geliştirir.
  • Geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir çevre hakkında bilgi sahibi olur, sorumluluk almalarını cesaretlendirir.
  • Öğrencilerin çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için gerekli becerileri kazanmasına yardımcı olur.

Yer: MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Müze Öncesi:

Materyaller: Büyük boyutlu kağıt, kuru boya ve kalem.

Öğretmen sınıfta öğrencilerle doğayı koruma hakkında ve bulunduğunuz çevrede yaşayan canlıları tanımalarını sağlamak için sohbet başlatır. Tür çeşitliliği ve biyoçeşitlilik hakkında bilgi verir. Daha sonra öğrenci sayısına göre her grupta 4 ya da 5 öğrenci olacak şekilde gruplar oluşturur. Öğretmen gruplardan yaşadıkları coğrafi bölgenin haritasını içi boş olacak şekilde çizmelerini ister. Ardından gruplardan bu bölgenin coğrafi şekillerinin, tür çeşitliliğinin ve biyoçeşitliliğinin ne olabileceği hakkında düşünmelerini ve çizdikleri harita üzerinde göstermeleri gerektiğini söyler. Sonra her grup tek tek söz alarak konuya ilişkin fikirlerini belirtir. Bu tartışma sırasında öğretmen;

  • Çevrenizde ya yaşadığınız coğrafi bölgede hangi canlı türleri yaşamaktadır?
  • Bu canlı türlerinin özellikleri nelerdir?
  • Coğrafi bölgenizi temsil eden herhangi bir canlı türü var mı?

gibi sorular sorar ve bu çerçevede konuşmaya devam edilir. Daha sonra öğretmen Mta tabiat tarihi müzesine gideceklerini söyler ve öğrencilerden müze hakkında araştırma yapmalarını ister. Bir de “dendrokronoloji” kelimesinin anlamı hakkında bilgi edinmelerini ister.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Beyin fırtınası, grup çalışması, tartışma, araştırma.

Faydalı Linkler: http://www.dogakasifi.org/

Müzede:

Materyaller: Kağıt, kalem.

Müzeye gelindiğinde 1.kattaki ağaç kesitinin önüne gidilir. Öğretmen çevremizde en çok ağaçları gördüğümüzü belirtir ve öğrencilerden ağaç kesitini incelemelerini ister. Nerede bulunmuş?, kaç yaşında olabilir?, ağaç üzerinde ağacın yaşadığı yağışlı ve kurak mevsimleri görebilir miyiz, nasıl?, ağacın yaşadığı yerdeki hakim rüzgar yönü neresidir?, üzerindeki çatlak nasıl oluşmuş olabilir? Gibi sorularla öğrencilerin ağaç kesiti üzerine düşünmesi sağlanır. Müze rehberinden yardım isteyerek bu sorular üzerine konuşulur.

Öğretmen dendrokronoloji kelimesini araştıran öğrencilere söz verir ve söz almak isteyen öğrenciler dendrokronoloji hakkında öğrendiklerini paylaşırlar.

Sonra öğretmen her öğrenciye kalem ve kağıt verir. Öğrencilerden, inceledikleri bu ağaç kesitinden yola çıkarak ağacın doğumundan ölümüne kadar başından geçenleri öyküleştirerek yazmaları istenir. Hazırlayacakları bu metinde ağacın türü, yaşı, varsa yaşadığı afetler, kurak ya da yağışlı yıllar, kesildiği ya da yara aldığı anların da belirtilebileceği eklenir. 20 dakika süre verilir ve müzenin herhangi bir yerinde, banklarda oturarak yazabilecekleri belirtilir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: İnceleme, öykü yazma.

Faydalı linkler: https://evrimagaci.org/dendrokronoloji-agac-halkalarinin-bize-anlattiklari-4375

Müze sonrası:

Materyaller: Kalem, bitki gözlem kartı, kuş gözlem kartı, tohum, meyve, çiçek gözlem kartı ve not defteri.

Önce kısa arazi gezi ve gözlemleri yapılabilir. Okul yakınında bulunan yeşil alanlar ve ormanlar, arazi çalışmaları ya da bitki envanteri çalışmaları yapabilmek için uygun ortamlardır. Kısa gözlem ve yürüyüşler, öğrencilerin yaşadıkları yeri, orada bulunan ve orada yaşayan canlıları yakından tanımaları açısından önemlidir. Kalıcı ve nitelikli öğrenmenin gerçekleşmesi için bu tür gezi çalışmaları faydalı olacaktır.

Bu amaçlarla öğretmen, öğrencileri ağaç ve bitki çeşitliliği olan bir alana ya da ormana geziye götürür.Alana vardıklarında öğrenciler öğretmen eşliğinde ve öğretmenin verdiği bilgileri dinleyerek gözlem yapar. Ardından öğretmen önceden hazırladığı bitki gözlem kartı, kuş gözlem kartı, tohum, meyve, çiçek gözlem kartını öğrencilere dağıtır. Öğrenciler bulundukların alandan çok uzaklaşmadan kartları doldurur ve toplanma alanında buluşurlar. Öğretmen öğrencilerden gözlem ve incelemeleri sırasında ilgilerini çeken canlılar hakkında paylaşım yapmalarını ister.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Eğitsel gezi, tartışma, inceleme ve gözlem.

EKLER