Etkinlik Türü: Alan gezisi, sanat ve fen etkinliği

Konu: Mağaralar

Yaş grubu: 9-11. Sınıflar (14-17 yaş)

Amaç ve Kazanımlar: Damlataş mağarasını tanıması, ülkemizin doğal mirası hakkında farkındalık kazanması ve doğayı koruma bilinci kazandırmayı sağlamaktır.         

  • Oyun ve canlandırma yoluyla öğrencilerde yaratıcı düşünme ve hayal gücü gelişir.
  • Fikirlerini ifade etme becerisi kazanırlar.
  • Geçmiş yaşama dair düşünceleri oluşur.
  • Grup ile işbirliği içinde çalışma yapma becerisi gelişir.

Yer: MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Müze Öncesi

Materyaller: Gazete haberleri, bilgisayar, projeksiyon, kağıt, boya.

Doğanın, bazen de insanların ya bir yamaca ya da kaya içine doğru oyarak açtığı geniş kovuklara mağara denir. Yeryüzündeki mağaraların çoğu kireçtaşı gibi, suyun kolayca aşındırabileceği yumuşak, su ile eriyebilen kayalarda açılmıştır.

Mağaralar karanlık, yüksek nem ve düşük sıcaklık gibi özelliklerinden dolayı çevremizde gördüğümüz diğer ekosistemlerden farklı özellikler taşırlar.

Mağaraların korunması gerektiği, ekosistemlerinin kırılgan ve hassas olmasından dolayı dışarıdan gelebilecek en ufak etkiler bile geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir. Turizme açılmış mağaralar bu açıdan büyük tehlike altındadır. Mağara canlılarını etkileyen en büyük etmenler enerji ve besindir.

Damlataş mağarası ile ilgili gazete haberleri, mağaranın astım hastaları üzerine etkisi ve doğal mirasımız olan bu değerli alanları nasıl koruruz? Gibi konular hakkında konuşulur.

Konuya ilişkin slogan hazırlanması istenir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Yaratıcı yazma, anlatım ve soru-yanıt.

Faydalı Linkler: www.egemak.org.tr

Müzede:

Materyaller: kağıt, kalem ve varsa kostüm ya da aksesuarlar.

Öğretmen öğrencileri 1. Kattaki prehistorya bölümüne götürür. Burada döneme ilişkin kısa bir anlatım yapan öğretmen öğrencilere duvarda bulunan mağara resimlerini gösterir. Öğrencilerin bu resimleri incelemesini sağlar. Müze rehberinden yardım alarak bu resimlerin anlamlarını öğrenirler ve öğretmenleri öğrendiklerinden yola çıkarak öyküler oluşturmalarını ister. Öğrenciler 3 ya da 4 gruba ayrılır. Her grup üzerinde konuşarak belirlediği öyküyü kağıda döker. Her grup sırayla öyküsünü canlandırır. Canlandırmalarda donuk imge tekniği kullanılır. Canlandırmalarla birlikte etkinlik bitirilir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Drama, rehberli gezi, grup çalışması, tartışma, yaratıcı yazma, gözlem.

Müze sonrası:

Materyaller: Renkli çıktısı alınmış mağara ve mağara resimlerinin görselleri, makas, yapıştırıcı, resim kağıdı ve boya.

Öğretmen öğrencilere müzenin broşürü ile Türkiye’nin mağara resimlerinden oluşan broşür ve posterler gösterir. Öğrencilerden broşür ve posterleri incelemelerini, mağaraları tanıtacak broşür ya da poster hazırlamak için hazırlık yapmalarını ister. Öğrenciler gruplara ayrılır. İsteyen poster isteyen broşür yapabilecektir. Her grup çalışmalarına başlar. Hazırlanan broşür ya da posterler okul panosunda sergilenir.

Kullanılan Yöntem ve Teknikler: Grup çalışması, beyin fırtınası ve yaratıcı yazma, sergi yapma.