İnsana ait fosil ayak izleri, Manisa’nın Kula ilçesi ile Demirköprü baraj gölü arasında, ilk kez 1969 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü prospektörlerinden Mustafa Çelik tarafından bulunmuştur. Alanda yapılan son yaşlandırmalara göre ayak izlerinin 13 bin yıl önce oluştuğu belirlenmiştir. Karadivit Tepe yöresinde yaşayan insanlar avlanmak ve besin toplamak amacıyla yürürlerken ayak izlerini tüfler üzerinde bırakmışlardır. Bu ayak izlerinin yanında köpeğe ait olduğu düşünülen izlere de rastlanmıştır (köpeğe ait ayak izi ortadaki vitrinde serilenen ayak izinin yanında görülmektedir). İnsan ayak izlerinin eğimli bir yamaçta iki ayak üzerinde dik yürüyen 3 kişiye ait olduğu tahmin edilmektedir. Ayak izlerinin, 41-42 ayakkabı numarası büyüklüğüne sahip olduğu düşünülmektedir. Divlit Tepe konisi, önce ince taneli kül ve tüfler püskürtmüş ve suskunluk dönemine geçerek sönmüştür. Çevreye saçılan bu ince taneli volkanik ürünler, daha sonra yağan yağmurların etkisiyle kalın bir çamur tabakasına dönüşmüştür. İşte bu esnada bölgede yaşayan insanlar, çok güzel bir raslantı ile bu çamurlar üzerinde çıplak ayakla yürümüşlerdir. Kısa bir süre sonra volkan yeniden faaliyete geçmiş ve bu kez püskürttüğü siyah renkli bazaltik cüruflar, çamurlar üzerindeki ayak izlerini örterek, yaklaşık 5-10 metre kalınlıkta bir örtü oluşturmuş ve bu değerli izlerin günümüze kadar korunmalarını sağlamışlardır. Dünyada ülkemizden başka Fransa’da, İtalya’da ve Macaristan’da olmak üzere 4 yerde ilkel insan fosil ayak izleri bulunmaktadır.