Bugün ülkemizdeki müzeler okul grupları, gençler, çocuklar, yetişkinler, engelliler gibi farklı ziyaretçi profiline sahip olsalar da en çok okul grupları tarafından ziyaret edilmektedir. Müzelerimizin bir kısmında eğitim departmanı bulunmakla ve bazı okul gruplarının müze eğitimi hizmetinden yararlandığı bilinmekle birlikte pek çok okul grubu müze gezilerini rehber ya da kendi öğretmenleri eşliğinde yapmaktadır. Bu şekilde yapılan geziler genellikle eğitsel olmaktan öte müzelerin baştan sona tur atılarak gezilmesi, müzelerdeki nesneler hakkında kısaca bilgi edinme ve müze vitrinlerine bakmaktan ibaret olan programlardır. Hatta milli eğitim ve velilerden alınan izinler ya da ekonomik sebepler nedeniyle okul grupları bir gün içerisinde birçok müzeyi ziyaret etmekte, bu durum öğrencilere verilen bilgilerin etkili ve kalıcı olmasını engellemektedir. 

Müze eğitimleri müzelerin hızlıca gezilerek, tema ya da konu gözetilmeden “gezi” amacını tamamlamaktan öte, öğrenci grubunu müze ile tanıştırmak, müzedeki örnek, nesne ya da eserler hakkında bilgi vermek, bu nesnelerin hangi amaçlarla, kimler tarafından, nasıl kullanıldığını yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Müzelerin çoğunda yapılan rehberli turlar müzelerin izleyicileriyle/ziyaretçileriyle iletişim kurdukları en önemli yollardan biri olmakla birlikte, özellikle öğrenci grupları için müzelerde yapılan eğitim etkinlikleri öğretim programının önemli bir parçasıdır. Ülkemizdeki müzelerin çok azında müze eğitimi etkinlikleri yapılmakta ve bu eğitimler ne yazık ki sınırlı sayıda öğrenciye uygulanmaktadır. Bu nedenle müzelerde gerçekleştirilen eğitimlerin verimli, etkili ve kalıcı olması için görev öğretmenlere de düşmektedir.

Bu çevrimiçi sitenin amacı, öğretmenlerin müze eğitim programlarına katılmalarını, öğretmenlerin müzede öğrencilerine yaptıracakları eğitim materyallerine, yöntem ve etkinlik programlarına çevrimiçi sistem üzerinden ulaşmalarını, etkinlikleri öğrencilerin seviye, ilgi, istek ve gereksinmelerine göre seçmelerini, dolayısıyla öğretmenlerin müze eğitimi programına dahil olmalarına olanak sağlamaktır.